Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Projekty pozakonkursowe

  • Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual – WOF)

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: 29 września 2017 r.

Wartość projektu: 70 592 601,31 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych – w tym turystów – poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. Działania zostały zaplanowane maksymalnie do 2023 r., a projekt został podzielony na komponenty:
E-dostępność przestrzeni publicznych (mikronawigacja i informacje kontekstowe m.in. w urzędach, stacjach metra, przejściach podziemnych);
E-turystyka (wirtualny przewodnik, wirtualna informacja turystyczna);
E-transport publiczny (dostarczenie mieszkańcom narzędzia mobilnego do planowania podróży i sprawnego poruszania się po obszarze);
E-środowisko (informacja na temat powietrza atmosferycznego, pogody, natężenia ruchu);
– E-parkowanie (wyszukiwanie wolnych miejsc parkingowych, nawigowanie do nich, opłaty za parkowanie on-line);

  • Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: 31 lipca 2018 r.

Wartość projektu: 26 093 125,00 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych. System wsparcia będzie składał się z Centrum Zarządzania świadczącego teleusługi dla podopiecznych oraz urządzeń umożliwiających podopiecznym kontakt z Centrum Zarządzania (np.:przycisk SOS, telefon komórkowy, czytniki parametrów życiowych), a także sieci współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+