Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Warszawa Talentów – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy.

28 lip 2021 |

W ramach konkursu RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doskonalenie edukacyjno – zawodowe w dniu 21 lipca 2021 r. Miasto Stołeczne Warszawa podpisało umowę nr RPMA.10.03.03-14-G776/20 „Warszawa Talentów – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy”. Wartość ogółem projektu to 2 955 477,00 zł w tym wartość dofinansowania UE to 2 364 381,60 zł. W ramach realizacji projektu 2 800 uczniów z 52 warszawskich szkół podstawowych   zostanie objętych wsparciem w ramach doradztwa zawodowego, zwiększających szanse na rynku pracy.

W ramach projektu zostanie utworzony Stołeczny Punkt Informacji i Kariery, gdzie będzie obecnych 7 doradców zawodowych. Ponadto będzie on wyposażony w materiały i narzędzia dodatkowo wspierające jego działalność. Punkty Informacji i Kariery powstaną także w szkołach podstawowych objętych wsparciem w ramach projektu: uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli skorzystać średnio z 10 godzin doradztwa zawodowego; punkty te, podobnie jak i Stołeczny Punkt Informacji i Kariery, będą miały do dyspozycji m.in. laptopy, książki, gry oraz inne materiały dydaktyczne.

Nauczyciele będą mogli podnosić swoje kompetencje z zakresu doradztwa zawodowego między innymi poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach: warsztaty dla koordynatorów Punktów Informacji i Kariery w szkołach, szkolenia dotyczące wykorzystania narzędzi TIK w pracy doradcy edukacyjno-zawodowego, działania na rzecz intensyfikacji współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym: spotkania z ekspertami ds. rynku pracy, organizacja spotkań z uczniami szkół zawodowych.

O projekcie mona przeczytać na stronie miasta: https://nowa.um.warszawa.pl/waw/europa/-/projekt-warszawa-talentow?fbclid=IwAR19RlzOZ1V0anC9Ik4ja-6VtzxOdomaaMiOOoUbFwi46Xx5XextrOHljTU

 

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+