Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Szkolenie Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT

07 cze 2016 |

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza do udziału w szkoleniu „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad ubiegania się o środki w ramach Poddziałanie 10.3.3 „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Omówiony zostanie przedmiot konkursu, grupa docelowa, szczegółowe kryteria wyboru projektów, kwalifikowalność wydatków oraz generator wniosków MEWA2.0.

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców konkursu nr nr RPMA. 10.03.03-IP.01-14-019/16 z obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Data szkolenia: 10.06.2016r., godz. 10.00 – 15.00

Rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem dostępnym:
http://funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/szkolenie-doradztwo-edukacyjno-zawodowe-w-ramach-zit-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2014-2020.html

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+