Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

konkurs nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-014/16 – komunikat

26 lut 2016 |

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż dla konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-014/16 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna wramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca ZIT wyliczyła średnią szkół lub placówek systemu oświaty zlokalizowanych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, niezbędną do oceny kryterium dostępu nr 12 „Działania projektowe dotyczą uczniów i nauczycieli szkół lub placówek systemu oświaty zlokalizowanych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego planowanego do objęcia wsparciem przy pomocy instrumentu ZIT, w których uczniowie uzyskują najsłabsze wyniki edukacyjne”.

Odpowiednie wyliczenia zostały wyliczone na podstawie ogólnodostępnych danych prezentowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a średnie wartości wyników przedstawiają średnią ważoną arytmetyczną wyników z poszczególnych egzaminów dla szkół, gdzie wagę stanowi liczba uczniów przystępujących w danej szkole do egzaminu.

Z uwagi na powyższe średnie wyniki egzaminów zewnętrznych dla Obszaru Funkcjonalnego prezentują się następująco:

Szkoła podstawowa (egzamin 6-klasisty):
Język polski – 80,2054847645429%
Matematyka – 70,1512167057319%
Języki obce – 86,8154272320477%

Gimnazjum:
Język polski – 70,8335186348915%
Przedmioty humanistyczne – 69,1608023199613%
Matematyka – 57,2489969546092%
Przedmioty przyrodnicze – 57,0781015900633%
Języki obce – 77,4273756531837%

Szkoła średnia (matura):
Język polski – 64,7287978648074%
Matematyka – 56,5613461852638%
Języki obce – 79,5280170064319%

Ponadto Instytucja Pośrednicząca ZIT opracowała załącznik „Arkusz kalkulacyjny z danymi źródłowymi oraz dokonanymi operacjami matematycznymi” – średnie wyniki egzaminów zewnętrznych WOF dla poszczególnych szkół.

Więcej informacji:
http://www.funduszedlamazowsza.eu/glowna/komunikat-informujacy-wnioskodawcow-o-referencyjnych-wartosciach-wynikow-egzaminow.html

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+