Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
01 maj 2018 | Przemysław Chwiszczuk

Warsztaty w Podkowie Leśnej

Warsztaty w Podkowie Leśnej

W ostatnim tygodniu kwietnia w Podkowie Leśnej oraz Piasecznie odbyły się kolejne warsztaty tematyczne. Podczas spotkań omówiliśmy tematy dotyczące Jakości środowiska przyrodniczego oraz Oferty czasu wolnego. Cieszy fakt, iż w warsztatach biorą udział specjaliści reprezentujący urzędy miast, gmin i powiatów współtworzących metropolię, którzy dzielą się bardzo ciekawymi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat omawianych zagadnień. Z punktu widzenia ekspertów przygotowujących  Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku te głosy są niezwykle istotne.

Podczas warsztatu omawialiśmy zagadnienia dotyczące:

JAKOŚĆ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

1) polityki klimatyczne: mitygacja i adaptacja do zmian klimatu, retencja

2) niska emisja, ciepłownictwo

3) edukacja ekologiczna

4) gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym kanalizacja opadowa

5) gospodarka odpadami

6) zieleń

 

OFERTA CZASU WOLNEGO

1) infrastruktura sportowo-rekreacyjna (m.in. boiska, place zabaw, punkty serwisowania rowerów, miejsca piknikowe na terenach zielonych, trasy spacerowe, rowerowe, narciarskie)

Warsztaty w Piasecznie

Warsztaty w Piasecznie

2) infrastruktura turystyczna (m.in. punkty gastronomiczne, zróżnicowana baza noclegowa)

3) oferta kulturalna

4) wykorzystanie ICT (baza informacji o dostępnej ofercie)

5) bezpieczeństwo podczas spędzania czasu wolnego

 

20 kwi 2018 | Przemysław Chwiszczuk

Warsztaty tematyczne zostały zainaugurowane w Mińsku Mazowieckim. Pierwsze spotkanie dotyczyło zagadnienia Infrastruktura transportowa.

Podczas spotkania przedstawiciele gmin metropolii omawiali zagadnienia dotyczące:
1) uzupełnienia sieci powiązań komunikacyjnych w zakresie połączeń obwodowych

Marcin Jakubowski, burmistrz Mińska Mazowieckiego

2) uzupełnienia układu dróg tranzytowych – obwodnic
3) drogi zbiorcze i lokalne
4) infrastruktury pieszej i rowerowej
5) centrów przesiadkowych (w tym P&R)
6) poprawa infrastruktury w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego

Kolejne spotkania odbędą się w Podkowie Leśnej, Piasecznie, Legionowie oraz Wołominie.

Podsumowanie i wnioski przekażemy pod koniec maja.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+