Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Drugie posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 30 czerwca 2014

01 lip 2014 |

W ramach wstępu do posiedzenia Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przedstawiony został stan prac prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Komisję Europejską nad instrumentem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ważnym aspektem omawianym podczas posiedzenia były uwarunkowania implementacji instrumentu wynikające z Umowy Partnerskiej zaakceptowanej przez Komisję Europejską.

Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych głosowano dwie uchwały:
– w sprawie rozszerzenia składu sygnatariuszy „Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020” o gminę Jaktorów i gminę Leszno.
Uchwała nr 3_przyjecie leszna i jaktorowa
– w sprawie przyjęcia projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+” i skierowania jej do konsultacji społecznych.
Uchwała Nr 4_Przyjęcie projektu Strategii
Obie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.

W dalszej części posiedzenia omówiono przygotowania do konsultacji projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020” oraz przedstawiono harmonogram prac nad dokumentem strategii dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Podczas spotkania żywo dyskutowano na temat kryteriów wyboru zadań do realizacji w ramach projektów. Zaakcentowany został fakt, iż prace nad kryteriami wyboru projektów są wtórne względem uwag Komisji Europejskiej do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz względem zapisów dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+, która zgodnie
z założeniami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju musi zostać zatwierdzona
w najbliższych miesiącach.

2. posiedzenie KS Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych30 czerwca 2014, 2. posiedzenie KS ZIT

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+