Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Ocena wsparcia z EFS na rzecz włączenia społecznego-konsultacje społeczne

17 paź 2019 |
Logo Komisji Europejskiej.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych dot. oceny wsparcia z EFS na rzecz włączenia społecznego, które organizuje Komisja Europejska.

Konsultacje trwają od 26 września 2019 do 19 grudnia 2019 (północ czasu brukselskiego).

Komisja chciałaby poznać opinię obywateli i zainteresowanych stron na temat działań prowadzonych przez UE od 2014 r., które mają na celu promowanie włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Działania te były prowadzone przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Zebrane informacje zostaną wykorzystane do oceny tego, co osiągnięto w latach 2014–2018. Pomogą one również Komisji wyciągnąć wnioski na temat sposobów wzmocnienia tego wsparcia w przyszłości, zwiększenia jego skuteczności i lepszego ukierunkowania. Badanie oceni m.in. czy dotarto (m.in. w wymiarze geograficznym) do osób najbardziej potrzebujących wsparcia i jaki rodzaj wsparcia okazał się najbardziej skuteczny.

Więcej informacji na stronie internetowej Komisji Europejskiej

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+