Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2
08 Jul 2019 | Przemysław Chwiszczuk

Ponad 1,3 mld zł rocznie mniej w budżetach samorządów metropolii warszawskiej.

Taki będzie skutek projektowanych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów. Mniej środków w budżecie miast/gmin/powiatów to ograniczenie możliwości świadczenia usług publicznych dla mieszkańców. Prognozowane negatywne skutki zmian zaproponowanych przez rząd to mniej inwestycji w transport publiczny, infrastrukturę drogową, gorszej jakości edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia i inne usługi wynikające z zadań własnych samorządów.

Z czego wynikać będzie ogromny minus w budżetach gmin i powiatów metropolii warszawskiej?

  • z obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17% to rocznie o 595,6 mln zł mniej w dochodach samorządów metropolii warszawskiej,
  • z podwyższenia kosztów uzyskania przychodów to rocznie o 323,1 mln zł mniej w dochodach samorządów metropolii warszawskiej,
  • ze zwolnienia osób w wieku do 26 roku życia z podatku PIT to rocznie o 201 mln zł mniej w dochodach samorządów metropolii warszawskiej,
  • ze zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to zmniejszenie dochodów samorządów metropolii warszawskiej o kolejne 184,3 mln zł.

Szczegółowe wyliczenia dotyczące poszczególnych jst prezentuje dokument Skutki zmian w PIT w metropolii warszawskiej

Wobec faktu, że ustawa o finansach publicznych wymaga zapewnienia źródła finansowania ubytku w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co nie zostało zaproponowane przez Ministerstwo Finansów, to samorządy metropolii warszawskiej apelują do Ministra Finansów o podjęcie kroków, które zabezpieczą budżety miast/gmin/powiatów przed ogromną dziurą finansową.

Rekompensatę ubytku dochodów jednostkom samorządu terytorialnego zapewni podwyższenie ich udziału we wpływach z podatku PIT łącznie o 8,33 pkt. proc. z wynoszącego w 2019 r. łącznie 51,19% do 59,52%, z tego:

  • gminom o 6,35 pkt. proc. z wynoszącego 39,34% do 45,69%,
  • powiatom o 1,71 pkt. proc. z wynoszącego 10,25% do 11,96%,
  • miastom na prawach powiatu o 8,06 pkt. proc. z wynoszącego 49,59% do 57,65%,

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych bez uwzględnienia rekompensaty dla jst w połączeniu z odstąpieniem od działań wspierających konkurencyjność dużych polskich miast i ich obszarów metropolitalnych – co zakłada rządowy projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 – spowoduje znaczne obniżenie poziomu usług edukacyjnych, zdrowotnych, z zakresu kultury i sportu, transportowych i innych. Uniemożliwi budowanie przewag konkurencyjnych metropolii warszawskiej w skali europejskiej, co wpłynie na spadek atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz całego kraju.

Ponadto dodatkowe uszczuplenie budżetów samorządów może nastąpić w wyniku przebudowy funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych i wprowadzenia opodatkowania opłatą przekształceniową środków przenoszonych na Indywidualne Konta Emerytalne, co oznacza utratę należnych, przyszłych wpływów z PIT przez samorządy Regionu Stołecznego Warszawskiego z uwagi na wprowadzenie opłaty przekształceniowej w miejsce podatku dochodowego od osób fizycznych.

25 Apr 2019 | Przemysław Chwiszczuk

Greater Warsaw communes and districts made an appeal to the Government to supplement the draft National Development Strategy in terms of supporting the development of voivodeship cities and their functional areas.

“As local government officials from Greater Warsaw, we want to cooperate and take joint responsibility for the development of our region. We are appealing for taking the position of local government bodies into consideration in programming and managing development processes,” said Rafał Trzaskowski, Mayor of Warsaw, and added, “Developed metropolitan areas contribute to the high investment appeal of the respective regions and the country as a whole.”

For months Warsaw has for many months now called for taking the position of local government bodies into consideration in programming the future financial perspective of the European Union for 2021-2027 and preparing the National Regional Development Strategy 2030 (NRDS). The suggested model envisages the centralisation of decisions concerning the development of the respective cities and regions. Metropolises are the major service, innovation, science, and culture centres in the country.

Large cities generate revenue which can be used for the development of peripheral and marginalised areas. Well-developed metropolitan areas contribute to the high investment appeal and attractiveness for settlement of the specific regions and the whole country, improving the position of Poland at the international level.

On 24 April. during the 21st session of the Steering Committee of Integrated Territorial Investments of the Warsaw Functional Area, the representatives of Greater Warsaw signed a position statement opposing the discrimination of the largest cities in a document of key importance for the development of the respective regions and metropolitan areas.

“The major points that are missing are first of all the lack of emphasis on the role of the metropolis. For instance, there is no information on the government’s strategy for the distribution of traffic within metropolitan areas. It is not enough to provide transport corridors between large cities, but it should be considered how railway and road users move around metropolises,” said Michał Olszewski, Deputy Mayor of Warsaw.

The Greater Warsaw commune and district officials unanimously concluded that the current Strategy can have negative consequences. Neglecting measures which support the competitiveness of large Polish cities and their metropolitan areas can reduce access to educational, health, cultural, sports and transport services. In extreme cases, the investment appeal of the respective regions and the whole country may suffer, contributing to young people’s economic emigration. Furthermore, the provisions proposed by the Polish Government may weaken the position of all Polish metropolises in the globalising economy.

Greater Warsaw is using EU funds efficiently

In the current multiannual EU budget, a special pool of funds was allocated for Integrated Territorial Investments, which the local government bodies of Greater Warsaw are eagerly using for developing aspects important for the residents, such as public transport, education, and economic development. These funds enable closer cooperation between the capital city and Greater Warsaw’s communes utilising their potential and assets to the fullest. As part of the Integrated Territorial Investments in Greater Warsaw, local authorities have signed agreements for EU funding worth over PLN 590 million. This money will help i.a. provide additional places in nursery schools, bike paths and P&R facilities.

Greater Warsaw has an action plan

The City of Warsaw is ready to take up the role of the leader of the Warsaw capital region. The strategic action plan for Greater Warsaw adopted in the previous year defines the priority development goals. These are to develop a smart integrated collecting transport and roads network, to create a green metropolis, to provide attractive ways of spending free time, to create conditions for business development and investment, and to provide state-of-the-art social services. The main proposed types of projects include local urban mobility projects (bike paths, P&R), a package of educational measures, improvement of air quality, and revitalisation activities.

Positions of Greater Warsaw communes:

Stanowisko KSRR

Stanowisko Ustawa

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+