Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Zatwierdzone zmiany w RPO WM 2014-2020 (wersja 5.0)

19 sie 2021 |

3 sierpnia br. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wersja 5.0).  W dniu 17.08. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1294/249/21 w sprawie publikacji zmiany  Programu.

Do wersji 5.0 RPO WM 2014-2020 wprowadzono następujące zmiany:
1) dokonano realokacji 20 mln EUR z Osi priorytetowej I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce do Osi priorytetowej VI Jakość życia, z przeznaczeniem na zwiększenie wartości projektu pozakonkursowego „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Środki te zostały zakontraktowane 22 grudnia 2020 r. (zgodnie z decyzją Ministra Finansów). Zmiany wartości docelowych wskaźników zostaną uwzględnione w wersji 6.0,
2) dodano nową Oś priorytetową – XII REACT-EU dla Mazowsza z dodatkową alokacją w wysokości 25.047.558 EUR. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach dwóch zakresów: energetyki i cyfryzacji. W zakresie energetyki środki zostaną skierowane na modernizację energetyczną obiektów publicznych wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne, w zakresie cyfryzacji – na zwiększanie liczby oraz jakości usług udostępnianych w formie elektronicznej,
3) zaktualizowano – na prośbę Ministerstwa Finansów – dane dotyczące Instytucji Audytowej.

Zaktualizowany Program dostępny jest na stronie
https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+