Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Lista projektów wybranych do dofinansowania – Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT

08 kwi 2019 |

Zachęcamy do zapoznania się z listą projektów wybranych do dofinansowania  dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18, w ramach Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, RPO WM 2014-2020:

lista projektów Działanie 8.3 Poddziałanie 8.3.2

Skład Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski współfinansowane z EFS, dla konkursu  RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18, w ramach  Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, RPO WM 2014-2020:

Członkowie KOP

Więcej informacji na temat konkursu:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-w-ramach-zit-rpo-wm-na-lata-2014-2020-konkurs-zamkniety-nr-rpma-08-03-02-ip-02-14-001-18/

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+