Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Komunikat dot. aktualizacji harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WM 2014-2020 na rok 2021r

23 gru 2020 |

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2020 r. przyjął uchwałę nr 2025/194/20 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2021 rok.

Aktualizacja Harmonogramu obejmuje następujący zakres zmian:

  • wprowadzono konkurs w ramach Poddziałania 2.1.2  E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19, który zostanie ogłoszony w marcu 2021 r.

Link do harmonogramu: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2021 rok

Link do komunikatu:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/komunikat-dot-aktualizacji-harmonogramu-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-w-trybie-konkursowym-dla-rpo-wm-2014-2020-na-rok-2021r/ 

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+