Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Informatyzacja służby zdrowia na terenie WOF

26 sty 2018 |
Ogłoszenie o naborze
Wstępna informacja o naborze Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 2.1 E-usługi – Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typu projektów: „Informatyzacja służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

 

Termin, od którego można składać wnioski

 

od dnia 28 lutego 2018  roku
Termin, do którego można składać wnioski

 

17 maja 2018 roku do godz. 15.00.
Termin rozstrzygnięcia konkursu

 

Październik 2018 roku.
Miejsce składania wniosków 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnychul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
Sposób składania wniosków
o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

 

Kto może składać wnioski? Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu:–         JST funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020;

–         podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – posiadające kontrakt z NFZ, dla których ww. JST są organem założycielskim.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? Wsparcie obejmować będzie projekty służące poprawie dostępu do opieki medycznej poprzez informatyzację służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 4 000 000,00 PLN.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 1 953 907,00 EUR

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, jest dostępny na stronie:

2.1 E-usługi – Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typu projektów: „Informatyzacja służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – RPMA.02.01.02-IP.01-14-074/18

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+