Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

ZIT metropolii warszawskiej – pierwsze podsumowanie

31 maj 2017 |

#MetropoliaDziała – w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej samorządy podpisały umowy na dofinansowanie unijne ponad 320 mln zł. Za te pieniądze powstaną m.in. miejsca w żłobkach, drogi rowerowe i parkingi P+R.

 Podpisaliśmy umowy na 45 projektów na kwotę dofinansowania 320,8 mln zł realizowanych indywidualnie przez gminy, w partnerstwie gmin, w partnerstwie z Warszawą a także przez prężnie działające na obszarze metropolii organizacje pozarządowe i przedsiębiorców prywatnych – mówi Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy – wszystko jest spięte jedną klamrą: partnerstwem wynikającym z porozumienia 40 gmin podpisanego w lutym 2014 roku oraz wspólną strategią inwestycyjną – dodaje.

Inwestycje Warszawy i 39 podwarszawskich gmin realizowane są dzięki funduszom europejskim o wartości ponad 165 mln euro z Regionalnego Programu Operawspólna +cyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ta specjalna pula unijnych pieniędzy pomaga samorządom metropolii warszawskiej w kształtowaniu ważnych dla mieszkańców aspektów życia, takich jak transport publiczny, edukacja czy rozwój gospodarczy. Fundusze te umożliwiają także ściślejszą współpracę Warszawy i gmin aglomeracji maksymalnie wykorzystującą ich potencjał i atuty.

Video z konferencji prasowej:

https://www.facebook.com/ZdecydujmyOWarszawie/?fref=ts https://www.facebook.com/ZdecydujmyOWarszawie/videos/1583336831679615/

 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne metropolii warszawskiej – co konkretnie realizujemy w trybie konkursowym?

Drogi rowerowe

Obecnie zakontraktowanych jest 12 projektów, dzięki którym zostanie powiększona sieć dróg rowerowych w Warszawie i okolicznych gminach. Samorządy dostaną na to ponad 230 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich. W ramach tych projektów do 2018 roku powstanie aż 327 km dróg dla rowerów. Swoje umowy podpisały m.in. Warszawa; Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków (29,8 mln zł dofinansowania); Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka (23,6 mln zł); Błonie (5,1 mln zł); Legionowo, Czosnów, Jabłonna, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Wieliszew (48 mln zł); Józefów, Halinów, Karczew, Otwock, Sulejówek, Wiązowna (26,5 mln zł); Nadarzyn (4,5 mln zł); Izabelin (4,2  mln zł); Piarowerystów (2,9 mln zł); Jaktorów (3,9 mln zł); Raszyn (5,4 mln zł).

Warszawa otrzyma z tej puli 71,6 mln (całkowity koszt inwestycji to 110 mln zł). Pieniądze pójdą na budowę 19 tras rowerowych o długości 73,4 km, z czego 59,8 km to nowo zbudowane drogi dla rowerów, 13 km przypada na przebudowane, już istniejące trasy a pozostałe 0,6 km to wyznaczenie trasy po istniejącej infrastrukturze. Dzięki ZIT w Warszawie w tym i kolejnym roku powstaną trasy wzdłuż takich ulic jak Towarowa, Okopowa, Żwirki i Wigury, Powsińska, Wiertnicza, Połczyńska, Kasprzaka, Jagiellońska, Puławska czy Al. Jerozolimskie.

Sieć dróg rowerowych metropolii warszawskiej utworzy korytarze transportowe zintegrowane z różnymi rodzajami transportu publicznego. Będzie to alternatywa dla mieszkańców codziennie dojeżdżających do pracy samochodem. Rower jako codzienny środek transportu to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Trasy wybudowane w ramach ZIT zostaną jednolicie oznakowane.

 Parkingi „Parkuj i Jedź”

W pierwszym konkursie wybrano do realizacji 13 projektów, dzięki którym zostanie rozbudowana sieć parkingów „Parkuj i Jedź”. Zakontraktowano już wszystkie projekty, na które przewidziano kwotę dofinansowania unijnego w wysokości 59,1 mln zł. Planowane inwestycje to wybudowanie nowych lub przebudowanie już istniejących parkingów w Warszawie (2,8 mln zł dofinansowania) oraz w gminach sąsiadujących ze stolicą: w Markach (2,1 mln zł); Lesznie (544 tys. zł); Wołominie (800 tys. zł); Kobyłce (6 mln zł); Legionowie (2,7 mln zł); Radzyminie (812 tys. zł); Podkowie Leśnej (600 tys. zł); Ząbkach (4,4 mln zł); Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim (19,2 mln zł); Wieliszewie (836,8 tys. zł), Jaktorowie (2,9 mln zł); Pruszkowie, Piastowie i Michałowicach (15,5 mln zł). W sumie będą to 23 obiekty z 2711 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i 1133 dla rowerów.

Bliskość planowanych parkingów i przystanków transportu zbiorowego zachęci mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej. Z bezpłatnego parkowania będą mogli korzystać podróżujący mający bilet komunikacji miejskiej lub bilet lokalnego przewoźnika. Parkingi „P+R” zlokalizowane w podwarszawskich gminach będą jednolicie oznakowane – z wykorzystaniem koncepcji graficznej parkinginawiązującej do parkingów administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Wszystko po to, aby mieszkańcy w łatwy sposób odróżnili parkingi działające w systemie od „dzikich” lub działających na zasadzie komercyjnej. Sieć parkingów posłuży mieszkańcom przedmieść w codziennych dojazdach do Warszawy, a także zachęci do podróżowania komunikacją zbiorową, gdyż głównym argumentem „za” wyborem konkretnych inwestycji było skoordynowanie ich z transportem miejskim. Nie bez znaczenia jest też to, każdy samochód mniej na ulicach miasta to mniej zanieczyszczeń i lepsze funkcjonowanie komunikacji publicznej.

 Doradztwo edukacyjno – zawodowe

W tym działaniu pula zakontrakdoradztwotowanego dofinansowania unijnego wynosi 895,5 tys. zł, w ramach projektów 41 szkół i placówek zostanie objętych wsparciem. Dwa projekty, które obecnie są realizowane („Chwytam zmianę” i „Nauczycielu – daj sobie szansę”), mają na celu rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpracę z rynkiem pracy, m.in. dzięki podnoszeniu lub uzyskaniu kwalifikacji nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, utworzeniu Szkolnych Punktów Informacji i Kariery. Środki są także wykorzystywane na wzmocnienie współpracy szkół z rynkiem pracy poprzez rozpoznanie potrzeb rynku pracy i promowanie kształcenia zawodowego.

 Edukacja ogólna

W tym działaniu pula zakontraktowanego dofinansowania unijnego wynosi 7,6 mln zł, które ma objąć 7662 uczniów i 511 nauczycieli. Projekty, które obecnie są realizowane, mają na celu kształcenie kompetencji kluczowych oraz kreowanie właściwych postaw/umiejętności u dzieci i młodzieży niezbędnych na rynku pracy, w tym kompetencji: matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i porozumiewania się w językach obcych, a także postaw/umiejętności: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej czy postaw przedsiębiorczych. Osiągnięcie tych założeń będzie możliwe poprzez zaplanowaną w projektach realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wdrożenie nowych eksperymentalnych form i programów nauczania oraz wyposażenie szkół/placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.edukacja

Projekty będą realizowane m.in. w Warszawie, Błoniu, Nadarzynie, Kobyłce. Jeden z najbardziej zaawansowanych projektów to „Nauka bez tajemnic – wsparcie uczniów z terenu gminy Błonie poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych oraz wykorzystanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu”. Działania zakładane w ramach projektu obejmą dwie szkoły podstawowe w Błoniu oraz Zespół Szkół w Bieniewicach – szkołę podstawową oraz gimnazjum. W ramach projektu zostało zakupione wyposażenie szkolnych pracowni dla dwóch szkół. Dla dzieci są przewidziane wyjazdy edukacyjne, a dla nauczycieli szkolenia i studia podyplomowe.

Miejsca opieki nad dziećmi do lat 3

Umowy zostały podpisane na 9 projektów na dofinansowanie w wysokości 22,6 mln zł.  Dzięki temu powstanie 933 miejsc opieki w Warszawie i okolicznych gminach. Ponad 15 mln zł trafi do Miasta Stołecznego Warszawy na dofinansowanie 700 miejsc w nowychżłobki żłobkach na Białołęce, Pradze-Południe i Żoliborzu. Kolejne projekty, tym razem realizowane przez podmioty prywatne, dotyczą utworzenia nowych miejsc na Woli, Mokotowie, Pradze-Południe, w Ursusie i na Bemowie. 100 miejsc dla dzieci powstanie na terenie Grodziska Mazowieckiego, Wiązowny i Piastowa. Środki unijne zostaną wykorzystane na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy wspierających prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, a także szkolenie i  wynagrodzenia personelu oraz bieżące funkcjonowanie placówek.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+