Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

ZIT metropolii warszawskiej

Aglomeracja warszawska aspiruje do bycia silnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym w Europie z zachowaniem perspektywy lokalnej. Istotnymi narzędziami niezbędnymi do realizowania tego celu są działania na rzecz zintegrowania m.st. Warszawy z otoczeniem, a więc z 39 gminami silnie powiązanymi z nim funkcjonalnie.

Współpracę wynikającą z potrzeby rozwiązywania problemów miasta i jego otoczenia w szerszej skali przyspieszyła zapowiedź wdrożenia mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Instrument ten stał się katalizatorem integracji m.st. Warszawy z otaczającymi je gminami, które zadeklarowały chęć wspólnej realizacji działań.

Najważniejsza jest wola wspólnego działania, porozumienie jest tylko narzędziem do osiągnięcia naszego wspólnego celu. Dzięki temu, że potrafimy patrzeć w tym samym kierunku, możemy otrzymać dodatkowe fundusze na realizację naszych wspólnych planów – mówiła podczas podpisania porozumienia w 2014 r. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Głównym źródłem finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będą środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, a także środki własne poszczególnych gmin stanowiące wkład własny w projektach.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej:
Broszura
Folder PL
Folder ANG

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+