Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Zielone światło dla wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

30 lis 2015 |

Zakończono niezwykle istotny etap prac na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej. W ostatnich dniach wypracowana w ramach partnerstwa gmin metropolii warszawskiej Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a także przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Dzięki Strategii możliwe będzie uzyskanie wsparcia ze środków Unii Europejskiej na projekty gospodarki niskoemisyjnej, z których najważniejszym będzie budowa dalszych etapów II linii metra. W ramach tej grupy projektów dofinansowanych w Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdą się także m. in. budowa linii tramwajowej na Wilanów oraz rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych w zachodniej części aglomeracji, a także na warszawskiej Pradze. Ponadto możliwe będzie uruchomienie naborów wniosków o dofinansowanie w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a co za tym idzie realizacja m.in. projektów takich jak rozwój sieci tras rowerowych i parkingów P+R, e-usługi, rozwój przedsiębiorczości czy zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3.

To wszystko będzie możliwe dzięki przewidzianemu w ramach RPO WM dofinansowaniu na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w wysokości 165,8 mln EUR. Odrębną, znacznie większą pulę środków przewidziano w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego na dofinansowanie poszczególnych projektów (lub typów projektów) zaplanowano:

  • budowa II linii metra (etap II i III) – ok.1 mld EUR;
  • transport miejski (w tym rozbudowa sieci tramwajowej) – ok. 215 mln EUR;
  • sieci ciepłownicze – ok. 56 mln EUR;
  • kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych – ok. 33,8 mln EUR.

Podczas wielomiesięcznych prac nad budowaniem współpracy oraz wypracowaniem planu działania samorządy uczestniczące w tym procesie podkreślały, że dla przyszłości wszystkich gmin najistotniejsza jest integracja obszaru oraz zwiększenie możliwości wykorzystania jego szans rozwojowych. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ określa cele i kierunki działań, służące poprawie warunków i jakości życia mieszkańców. Koncentrują się one wokół zwiększenia dostępności usług publicznych, rozwoju sieci powiązań gospodarczych oraz poprawy jakości przestrzeni.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu, który jest dostępny na https://omw.um.warszawa.pl/zintegrowane-inwestycje-terytorialne/zit-metropolii-warszawskiej-zalozenia-do-strategii/

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+