Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Zaproszenie na warsztaty strategiczne dotyczące rozwoju OMW

26 lut 2015 |

M. st. Warszawa wraz z partnerami projektu Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM zaprasza na serię 19 warsztatów strategicznych, które stanowią pierwszy etap prac nad dokumentem Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030. Ich celem będzie sformułowanie misji i wizji rozwoju Obszaru Metropolitalnego oraz dokonanie priorytetyzacji opracowanych opcji strategicznych.

Warsztaty Strategiczne będą prowadzone przez Wykonawcę Strategii – firmę Deloitte Consulting S.A. Zebranie przedstawicieli różnych środowisk podczas warsztatów, zorganizowanych na terenie całego obszaru metropolitalnego, zapewni partycypacyjny model podejmowania decyzji przy tworzeniu Strategii Rozwoju oraz pozwoli na uwzględnienie interesów różnych grup interesariuszy.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w warsztatach strategicznych do Pana Krzysztofa Burkota, przedstawiciela firmy Deloitte Consulting S.A, e-mail: kburkot@deloittece.com tel. 664 199 196.

do 3 marca (na warsztaty od nr 1 do 9, które odbywają się w dn. 5/6 marca),

do 5 marca (na warsztaty od nr 10 do 19, które odbywają się w dn. 9-12 marca).

Zaproszenie na warsztaty strategiczne

Harmonogram warsztatów –

Mieszkańcy, którzy nie będą mogli brać udziału w warsztatach osobiście, mają możliwość wypełnienia kwestionariusza on-line. Uzyskane informacje będą stanowiły cenny wkład do będącej obecnie w fazie przygotowania Strategii Rozwoju OMW do 2030 roku. Czas przewidziany na wypełnienie ankiety nie powinien przekroczyć 5 minut.
Kwestionariusz: Ankieta dla mieszkańców

Uzupełnione ankiety prosimy odesłać na adres: kozimek@deloittece.com . Głosowanie będzie możliwe do dnia 13.03.2015 r.

Przed przystąpieniem do wypełniania ankiety, zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi realizacji projektu dostępnymi pod adresem: https://omw.um.warszawa.pl/

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+