Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Wydłużenie terminu składania wniosków na projekty „Parkingi Parkuj i Jedź”

31 maj 2017 |

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego konkurs dotyczący mobilności miejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zostaje wydłużony. Mazowieckie samorządy mogą składać wnioski na unijne dofinansowanie do 31 lipca 2017 r., zyskując tym samym dodatkowe 2 miesiące na przygotowanie swoich inwestycji. Wnioski przyjmuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.  

Konkurs w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typu projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź’’ miał się zakończyć 1 czerwca 2017 r. Na prośbę samych beneficjentów, którzy wnioskowali o wydłużenie tego terminu, Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o zakończeniu konkursu w dniu 31 lipca 2017 r.

Na unijne dofinansowanie swoich inwestycji mogą liczyć samorządy funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz jednostki organizacyjne tych JST. Maksymalny poziom dofinansowania to 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Na co dofinansowanie z UE?

Pula środków to prawie 26 mln zł, które będzie można przeznaczyć m.in. na budowę lub przebudowę centrów przesiadkowych lub obiektów „Parkuj i Jedź”, również w zakresie obsługi podróżnych, a także obiektów „Bike&Ride”. Wnioskodawcy mogą także zaplanować budowę lub przebudowę dróg manewrowych, zatok postojowych dla autobusów i taksówek, nowe stanowiska postojowe dla autobusów czy drogi rowerowe.

W ramach trwającego naboru wniosków, dofinansowane przedsięwzięcia muszą uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez np. budowę tuneli, pochylni oraz montaż wind.

Budowa i przebudowa peronów oraz wiat przystankowych, służących podróżnym w ramach centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” – to także zakres  wydatków kwalifikowalnych inwestycji. Dodatkowo w ramach realizowanych projektów, wnioskodawca będzie musiał zapewnić bezpieczeństwo poprzez np.: zainstalowanie monitoringu, oświetlenia, zapewnienie dozoru, wprowadzenie systemu kontroli wjazdów i wyjazdów.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna na:
4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typu projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź”

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+