Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

SZOOP wer. 5.6 zmiana nr 1

20 gru 2022 |

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2022 roku uchwałę nr 1934/369/22 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 5.6) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1639/358/22 w dniu 25 października 2022 roku. Dokument obowiązuje od dnia przyjęcia tj. 19 grudnia 2022 r. Zmiany dotyczą:

  • w Załączniku 3a – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań/ poddziałań – dla EFRR – dodano kryteria wyboru projektów dla Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Aktualny dokument publikowany jest na stronie:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-rpo-wm-2014-2020/

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+