Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

szkolenie dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie

29 kwi 2016 |

że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z IP ZIT WOF organizuje szkolenie dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie dla potencjalnych Wnioskodawców w ramach naboru nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-009/16 w Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, typ projektów Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZITŚcieżki i infrastruktura rowerowa.

 Szkolenie odbędzie się w dniu 10 maja br. (wtorek) w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Jest dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego funkcjonującym w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz jednostki organizacyjne tych JST.

program szkolenia

Uprzejmie informujemy, iż liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. Z uwagi na powyższe prosimy o zgłaszanie maksymalnie po jednym przedstawicielu potencjalnego Wnioskodawcy/Beneficjenta w terminie do dnia 5 maja br. (czwartek) na adres mailowy adanieluk@um.warszawa.pl. W mailu zgłoszeniowym prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika.

 

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+