Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Wizja rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 r.

6 października 2022 r. Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” w ramach podjętych uchwał przyjęło kierunkowe dokumenty związane z pracami nad Strategią rozwoju metropolii warszawskiej:

 • „Model organizacji pracy nad Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do roku 2040” oraz
 • „Wizję rozwoju metropolii warszawskiej”.

Zgodnie z przyjętą wizją rozwoju:

Metropolia warszawska 2040, to metropolitalna wspólnota samorządowa łącząca i wzmacniająca różnorodność potencjałów poszczególnych JST, która dzięki efektywnej współpracy stworzyła perspektywiczny i konkurencyjny w skali europejskiej obszar dynamicznego rozwoju.

 • metropolitalna wspólnota samorządowa – w 2040 r. będzie to realna wspólnota mieszkańców doceniających możliwości jakie daje im metropolia z jej zasobami materialnymi i niematerialnymi. Najnowocześniejsze przestrzenie realizacji różnorodnych aspiracji mieszkańców, ścisła współpraca administracji wspartej sztuczną inteligencją oraz zbudowane relacje w świecie realnym i wirtualnym będą kształtowały więzi specyficzne i doceniane, których nie doświadczymy w innych częściach świata.
 • łącząca i wzmacniająca różnorodność potencjałów poszczególnych JST metropoliiróżnorodność, to jedna z kluczowych sił obszaru metropolitalnego. Mozaika oferty wysokiej jakości życia oraz warunków do inwestowania różnych branż, ale w szczególności opartych o najnowsze technologie, stanowić będzie o sile przyciągania nowych mieszkańców i inwestorów.
 • efektywna współpraca – to przede wszystkim działania oparte o wspólne cele i zaufanie włączające jednostki i grupy społeczne i otwarte na współpracę, by tworzyć jak najlepsze warunki do uwalniania kreatywności i odnajdywania synergii. W wyniku współpracy samorządowej w 2040 r. metropolia warszawska będzie stanowiła obszar w pełni zintegrowany komunikacyjnie w oparciu o metropolitalny transport publiczny.
 • perspektywiczny i konkurencyjny obszar dynamicznego rozwoju – w 2040 r. metropolia warszawska będzie postrzegana jako jeden z najlepszych w Europie ośrodków rozwoju stwarzający warunki życia, które będą oczekiwane przez zwykłych mieszkańców, ale też przez nowoczesną gospodarkę i naukę w perspektywie kolejnych lat.

 

METROPOLIA WARSZAWSKA 2040 przyszłe cechy:

 • otwarte, tolerancyjne, kreatywne społeczeństwo
 • dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
 • rozwinięta sieć zielono-niebieskiej infrastruktury
 • atrakcyjna i dobrze skomunikowana przestrzeń
 • prężnie działające instytucje tworzenia wiedzy i innowacji
 • najlepsze w Europie warunki do rozwijania biznesu

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość

Google+