Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20 – Lista projektów skierowanych do negocjacji

08 lip 2020 |
Logo Portal Funduszy Europejskich

Zachęcamy do zapoznania się z Listą projektów skierowanych do negocjacji w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr
RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20 dla Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT RPO WM 2014-2020.

Lista projektów skierowanych do negocjacji

Więcej informacji o konkursie:8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej RPO WM na lata 2014-2020 – konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20

 

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+