Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Rozwój sieci parkingów „Parkuj i Jedź” w metropolii warszawskiej

08 gru 2016 |

Startują pierwsze projekty dotyczące mobilności miejskiej w Warszawie i 15 gminach podwarszawskich. Samorządy metropolii warszawskiej pozyskają na rozbudowę systemu parkingów „Parkuj i Jedź” 60 mln złotych dofinansowania z funduszy europejskich w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, uwzględnionego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Niebawem zostaną zawarte umowy o dofinansowanie wybranych projektów.

Aglomeracja warszawska aspiruje do bycia silnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym w Europie z zachowaniem perspektywy lokalnej. O sile naszego miasta i jego obszaru metropolitalnego decydują przede wszystkim nasi mieszkańcy – ich aspiracje, zaangażowanie, kreatywność, otwartość. Metropolia warszawska dąży do tego, aby być miejscem przyjaznym i dostępnym dla własnych mieszkańców. Ma aspiracje być na tyle atrakcyjną, aby chcieli się tu osiedlać wysokiej klasy specjaliści z różnych obszarów gospodarczych. Dlatego istotne jest prowadzenie przez samorządy zaangażowane w rozwój metropolii działań służących poprawie warunków i jakości życia mieszkańców poprzez realizację projektów mających na celu m.in. zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i uciążliwości transportu w aglomeracji. Ważnym elementem realizacji tych założeń jest budowa systemu parkingów „Parkuj i Jedź”. Sieć parkingów posłuży, w szczególności mieszkańcom przedmieść, w codziennych dojazdach do centrum, a także zachęci do podróżowania komunikacją zbiorową, gdyż głównym argumentem „za” wyborem konkretnych inwestycji było skoordynowanie ich z transportem miejskim.

W efekcie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz podwarszawskich gmin wybrano do realizacji 13 projektów, dzięki którym zostanie znacznie poszerzona sieć parkingów „Parkuj i Jedź”. Planowane inwestycje będą obejmować wybudowanie nowych lub przebudowanie już istniejących parkingów w Warszawie oraz w gminach sąsiadujących ze stolicą (Markach, Lesznie, Wołominie, Kobyłce, Legionowie, Radzyminie, Podkowie Leśnej, Ząbkach, Żyrardowie, Grodzisku Mazowieckim, Wieliszewie, Jaktorowie, Pruszkowie, Piastowie, Michałowicach). Warto zaznaczyć, że jednym z istotnych kryteriów wyboru była bliska lokalizacja planowanych inwestycji przy przystankach transportu zbiorowego, co powinno zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej. Z bezpłatnego parkowania będą mogli korzystać podróżujący posiadający bilet komunikacji miejskiej lub biletu lokalnego przewoźnika. Zakłada się, ze parkingi „Parkuj i Jedź” zlokalizowane w podwarszawskich gminach będą jednolicie oznakowane. Wszystko po to, aby mieszkańcy w łatwy sposób odróżnili parkingi działające w systemie od innych: „dzikich” lub działających na zasadzie komercyjnej.

Jest to dopiero pierwszy krok w budowaniu sieci parkingów ‘Parkuj i Jedź” w ramach metropolii warszawskiej. Przewiduje się kolejne nabory projektów związanych z realizacją tego zadania. W lutym 2017 roku rozpocznie się kolejny konkurs z alokacją na kwotę 6 000 000 euro. W ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obecnie trwa proces zawierania umów o dofinansowanie na projekty edukacyjne oraz związane z rozwojem gospodarki.
parkingi_04

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+