Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

„Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”

01 paź 2015 |

Miasto Stołeczne Warszawa jako lider Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 ogłasza nabór partnerów do projektu „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”.

Projekt realizowany będzie w trybie pozakonkursowym ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3b Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – „Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia”.

Cel projektu:
Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki WOF. Cel projektu został zdefiniowany w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ jako jeden z elementów odpowiadających na wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające ze wzrostu znaczenia miejskich obszarów funkcjonalnych w polityce krajowej i Unii Europejskiej.

Zakres przedmiotowy projektu:
Projekt „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” ma charakter kompleksowy obejmujący swoim zakresem zarówno gminy jak i przedsiębiorstwa z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach projektu przewidziane jest m.in.: 1. Opracowanie dokumentu przedstawiającego obraz działalności eksportowej MŚP WOF, 2. Strategii realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych WOF, 3. Udział w przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym (targi, misje gospodarcze, wizyty studyjne, kampanie marketingowe), 4. Stworzenie centrum informacji gospodarczej WOF w Warszawie, gdzie promowane będą przedsiębiorstwa i gminy realizujące projekt, 5. Stworzenie portalu promocji gospodarczej WOF, 6. Promocja terenów inwestycyjnych z terenu WOF.

Przewidywany okres realizacji: 2016 r. – 2022 r.

Wartość projektu ogółem: 7 100 757,50 euro

Wartość dofinansowania: 5 680 606 euro

Podmioty uprawnione do udziału w projekcie: Partnerami w projekcie mogą być jednostki samorządu terytorialnego z terenu Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Deklarację, podpisaną przez osobę upoważnioną (wzór w załączeniu), należy przesłać pocztą na adres:
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urząd m.st. Warszawy
Pl. Defilad 1
00-901 Warszawa (z dopiskiem: projekt WOF Expo)
deklaracja_uczestnictwa

Termin składania deklaracji: 23 października 2015 r.

Kontakt:
W przypadku pytań dotyczących naboru informacji udziela p. Andrzej Czajkowski  tel.: 224430791;519047306; aczajkowski@um.warszawa.pl

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+