Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Projekt ustawy o ustroju m.st. Warszawy – referenda lokalne

09 lut 2017 |

Gospodarze gmin z województwa mazowieckiego wyrazili sprzeciw wobec braku konsultacji tak fundamentalnej zmiany dla mieszkańców gmin, jaką jest projekt ustawy o ustroju m.st. Warszawy. Jedną z form konsultacji, o których zadecydowały gminy są referenda lokalne.

Apel do wojewody mazowieckiego podpisali m.in.: Michał Olszewski, zastępca Prezydent m.st. Warszawy, Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej, Roman Smogorzewski, Prezydent Legionowa, Robert Makowski, zastępca burmistrza Wołomina oraz przedstawiciele Ożarowa Mazowieckiego, Błonia, Nowego Dworu Mazowieckiego, powiatu legionowskiego, Grodziska Mazowieckiego, Karczewa, powiatu Otwockiego, Wiązownej, Leszna.

dsc_9155_5

Mieszkańcy muszą mieć możliwość wypowiedzenia się o zmianie, która ich bezpośrednio dotyczy – mówił Michał Olszewski, zastępca Prezydent m.st. Warszawy. – Współpraca metropolitarna prowadzona jest od kilku lat, jest ona systematycznie rozwijana, dotyczy bardzo wielu sfer życia, co nie pokrywa się z uzasadnieniem do projektu ustawy poselskiej. Nie ma w nim słowa o mechanizmach współpracy metropolitarnej, które funkcjonują.

We wtorek radni zdecydowali o referendum, w którym mieszkańcy wypowiedzą się, czy chcą lub nie przyłączenia do Warszawy – mówił Artur Trusiński, burmistrz Podkowy Leśnej. Natomiast radni Legionowa będą dziś glosować nad wnioskiem o referendum.

Rozpoczęty proces legislacji ustawy o ustroju stolicy nie tylko narusza ideę samorządności, ale także rażąco łamie postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, która w przypadku zmian administracyjnych gmin gwarantuje mieszkańcom wyrażenie swojej woli. Dodatkowo, zgodnie z art. 2 ust. 1  pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, mieszkańcy gminy jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania w referendum swoją wolę w istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę samorządową. Propozycja zawarta w projekcie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy będzie niewątpliwie wpływała na więzi łączące mieszkańców Warszawy w jej obecnych granicach. Prawo do decydowania w drodze referendum jest jednym z podstawowych praw obywatelskich, które zagwarantowane jest w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (art. 170 Konstytucji RP).

Referendum warszawskie 
W poniedziałek, 6 lutego radni stolicy podjęli uchwałę o przeprowadzeniu referendum gminnego dotyczącego zmiany ustroju Warszawy. Referendum planowane jest 26 marca br. i związane jest z poselskim projektem ustawy o zmianie ustroju stolicy. Pytanie w referendum będzie brzmiało: „Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Miasta Stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin?”. Pod pytaniem umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: „TAK”/ „NIE”.

Konsekwencje planowanych zmianach ustroju m.st. Warszawy
Zgodnie z poselskim projektem ustawy o ustroju stolicy, prezydent Warszawy byłby wybierany przez mieszkańców okolicznych gmin, natomiast mieszkańcy Warszawy nie będą mieli wpływu na to, kto zostanie wybrany na burmistrza w okolicznych miastach. O sprawach stolicy będą decydować ci, którzy w niej nie mieszkają. W konsekwencji wstrzymana zostanie budowa metra na Pragę, Targówek, Wolę, Bemowo, tramwaju na Białołękę, Wilanów, Gocław. Drastycznie będą musiały zostać podniesione ceny biletów transportu miejskiego. Dojdzie do ograniczenie budowy żłobków, szkół i przedszkoli na terenie naszego miasta. Poselski projekt ustawy o ustroju Warszawy pokazuje, że szereg ważnych dla mieszkańców zadań będzie przenoszona między urzędami – m.in. pozwolenia na budowę, sprawy geodezyjne, rejestracja bezrobotnych – najbardziej uderzy to w ościenne gminy, które szereg usług i zadań mają obecnie na swoim poziomie. Dojdzie kolejny szczebel zarządzania – np. w Warszawie będą trzy różne administracje. Nie wiadomo, ile by kosztowała nowa metropolia i kto pokryje koszty nowych zadań.

Warszawa i cała metropolia warszawska jest już symbolem sukcesu rozwoju
Zgodnie z danymi za ostatnie 10 lat opublikowanymi przez UE to właśnie Warszawa wraz z całą metropolią była najszybciej rozwijającym się regionem Europy. W ostatniej dekadzie, gdy w Pradze odnotowano wzrost na poziomie 12%, w Budapeszcie – 18%, Warszawa osiągnęła 57%. Dlatego też argument konieczności zmiany ustrojowej z uwagi na słaby rozwój jest nieprawdziwy.

W 2014 r. Warszawa razem z 39 gminami metropolii warszawskiej zawarła porozumienie o współpracy metropolitarnej, które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym naszych lokalnych wspólnot. Podjęliśmy wspólnie decyzję co do formy współpracy, szanując swoją niezależność i równość. Owocem tej współpracy jest wspólna strategia dla obszaru całej metropolii i wspólny plan działania, który wchodzi właśnie w fazę realizacji. To właśnie na jej podstawie realizujemy m.in. inwestycje w parkingi P+R (60 mln zł ze środków unijnych), trasy rowerowe (ponad 300 km dróg rowerowych za 240 mln zł ze środków UE) czy wspólną promocję gospodarczą firm. Połączony system transportowy działa już od 2008 r. W 2007 r. wprowadziliśmy „Wspólny Bilet”. Dziś w systemie transportu metropolitalnego mamy 33 gminy. Ze wspólnego metropolitalnego transportu korzysta coraz więcej pasażerów – na przestrzeni ostatnich kilku lat jest to wzrost o 20%.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+