Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – wersja z 18 grudnia 2014 r.

26 sty 2015 |

Mazowsze posiada duże dysproporcje przestrzenne w rozwoju społeczno-gospodarczym (PKB do średniej krajowej dla: Warszawy 301%, subregionu ostrołęcko-siedleckiego 76,1%). Warszawa jest centrum polityczno-gospodarczym kraju, a także węzłem komunikacyjnym o znaczeniu europejskim, w którym nawarstwiają się konflikty przestrzenne. Problemem regionu jest także słaba dostępność transportowa obszarów poza obszarem funkcjonalnym Warszawy oraz występujący na nich utrudniony dostęp do usług lub ich niska jakość.
Politykę terytorialną oparto na realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla m.st. Warszawy i jej obszaru funkcjonalnego.
Zaproponowane w ZIT wsparcie pozwoli na wzmocnienie potencjałów rozwojowych i wzrost konkurencyjności obszaru, na którym będą one realizowane. Ponadto wpisują się one w założenia polityki regionalnej dla Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) bieguna wzrostu, przedstawionej w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030.

Więcej informacji na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla m.st. Warszawy i jej obszaru funkcjonalnego w rozdziale 4.3. ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE (ZIT) projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – wersja z 18 grudnia 2014 r., RPO WM 2014-2020 -18 12 2014

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+