Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030

Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 obejmuje Warszawę oraz 71 gmin współtworzących Obszar Metropolitalny Warszawy (OMW).

Po raz pierwszy tak wiele okołowarszawskich jednostek samorządu terytorialnego postanowiło określić wspólną wizję rozwoju. To o tyle ważne, że OMW ze względu na powiązania funkcjonalne należy docelowo traktować jak jeden zintegrowany organizm społeczno-gospodarczy.

Wizja rozwoju OMW została sformułowana w następujący sposób: Obszar Metropolitalny Warszawy to inspirujące, wibrujące energią europejskie centrum rozwoju, gdzie harmonijnie łączą się wysoka jakość życia i doskonałe warunki biznesowe, tworzone w oparciu o kreatywność mieszkańców, potencjał współpracy i nowe technologie. Urzeczywistnieniu wizji będzie służyć określony w Dokumencie zbiór kierunków rozwojowych, uzgodniony przez mieszkańców, środowisko naukowe i biznesowe, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego, do którego należą m. in.: – wzmacnianie rangi OMW w skali europejskiej oraz pogłębianiu współpracy pomiędzy członkami OMW; – zapewnienie mieszkańcom OMW pełnej mobilności zewnętrznej i wewnętrznej poprzez integrację sieci transportu zbiorowego; – utworzenie nowoczesnej przestrzeni metropolitalnej poprzez kompleksowe działania planistyczne, uwzględniające estetykę, użyteczność przestrzeni i głos mieszkańców w zagospodarowaniu przestrzennym; – zapewnienie mieszkańcom szerokiego dostępu do zasobów kultury i przyrody; – wzmocnienie OMW jako bieguna wzrostu gospodarczego; – podnoszenie jakości kapitału społecznego i ludzkiego OMW jako podstawowego warunku do realizacji pozostałych celów. Strategia powstała w oparciu o diagnozę OMW oraz na podstawie wyników warsztatów strategicznych, w których udział wzięli mieszkańcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, środowiska nauki i biznesu. Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie wypracowywali misję i wizję rozwoju OMW, jak również wskazali priorytetowe kierunki działań. Strategia uwzględnia także wyniki głosowania internetowego mieszkańców OMW oraz uwagi zgłoszone do projektu dokumentu w ramach konsultacji społecznych.

Zachęcamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030. Dokument dostępny jest tu: Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość

Google+