Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Prawie 4 mln zł unijnego dofinansowania na rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych w Warszawie

25 lis 2019 |
Pięć osób stojących, trzy z nich trzymają tablice informacyjną z podpisania umowy projektu pn. Sięgnij po więcej, dofinansowanego z RPOWM 2014-2020.

800 uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w Warszawie będzie uczyć się budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy. Projekt rozwoju doradztwa zawodowego w 110 warszawskich szkołach podstawowych zaplanowało miejskie Biuro Edukacji. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inicjatywa ta uzyskała prawie 4 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Miasto Stołeczne Warszawa chce przygotować młodzież do szybko zmieniających się potrzeb rynku pracy i przemian społecznych. W tym celu w 110 szkołach podstawowych realizowany będzie projekt „Sięgnij po więcej!”. W utworzonych w szkołach Punktach Informacji i Kariery uczniowie najstarszych klas uzyskają nie tylko diagnozę swoich kluczowych kompetencji i umiejętności takich jak przykładowo kreatywność, elastyczność, wyznaczanie i realizacja celów, ale i wsparcie dotyczące ich rozwijania. Doradcy zawodowi w Punktach będą prowadzić z młodzieżą indywidualne rozmowy. Pomogą w odkrywaniu i rozwijaniu własnych pasji, talentów, potencjału oraz w świadomym planowaniu zgodnie z nimi ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej. Podczas warsztatów realizowanych w specjalistycznych pracowniach budowlanej, cukierniczej, stolarskiej i krawieckiej zainteresowani uczniowie praktycznie zapoznają się z danym zawodem i specyfiką zadań.

W planach jest również współpraca szkół z rynkiem pracy, przedsiębiorcami, instytucjami szkoleniowymi czy organizacjami pozarządowymi. Młodzież weźmie udział w całodniowych wycieczkach do przedsiębiorstw. Uczniowie zapoznają się na nich m.in. ze specjalnościami i stanowiskami pracy w zakładach pracy, stosowanymi w firmach rozwiązaniami organizacyjnymi czy nowymi technologiami wykorzystywanymi w danej branży. Pracujący w szkołach nauczyciele nabędą w ramach projektu dodatkowe kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego. 40 pedagogów skorzysta ze studiów podyplomowych „Doradztwo edukacyjno-zawodowe”, pozostali wezmą udział w specjalistycznych kursach i warsztatach. Całość realizowanych zadań pomoże w zbliżeniu systemu edukacji do potrzeb rynku pracy i ułatwi młodzieży przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

 

Tytuł projektu: SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! – Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa – Biuro Edukacji

Całkowita wartość projektu: 4 462 172,50 zł

Kwota dofinansowania: 3 916 972,50 zł (3 569 738 UE + 347 234,50 BP)

Działanie: 10.3 Doskonalenie zawodowe

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+