Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Potencjały i wyzwania Obszaru Metropolitalnego Warszawy

17 lis 2014 |

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą „Potencjały i Wyzwania Obszaru Metropolitalnego Warszawy”. Potencjały i wyzwania OMW

Niniejsza publikacja została opracowana na podstawie raportu syntetycznego „Diagnoza Obszaru Metropolitalnego Warszawy”, podsumowującego badania przeprowadzone w ramach projektu pn. „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM”.

Głównym celem opracowania diagnozy była identyfikacja i klasyfikacja potencjałów rozwojowych Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Realizacja tego celu umożliwiła wskazanie najistotniejszych wyzwań dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy, które są jednocześnie rekomendacją dla władz samorządowych wskazującą kierunki budowy pozycji konkurencyjnej obszaru w skali krajowej i międzynarodowej.

Do badania wykorzystano następujące metody: desk research, badania terenowe, analizy statystyczne, panele ekspertów, badanie CATI1, badanie CAWI2 oraz wywiady pogłębione typu IDI. Przeprowadzone badania odnosiły się do kilku skal przestrzennych. Oprócz badania Obszaru Metropolitalnego Warszawy uwzględniono również skalę Warszawa – otoczenie, a także porównania krajowe. Istotnym aspektem realizowanego badania był również kontekst międzynarodowy, szczególnie ocena Warszawy jako międzynarodowej metropolii.

„Diagnoza Obszaru Metropolitalnego Warszawy” jest elementem procesu myślenia strategicznego, służy określeniu priorytetowych działań mających na celu integrację i wsparcie zarządzania obszarem. Stanowi podstawę dla władz samorządowych do opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+