Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI DLA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

26 kwi 2016 |

Plan zrównoważonej mobilności dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ma za zadanie dalsze zacieśnianie współpracy pomiędzy gminami – zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zawartymi w dokumencie „Koncepcja dotycząca planów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonymi rozwoju”. Plan mobilności integruje działania gmin wokół wspólnego celu – poprawy mobilności mieszkańców przy jednoczesnym zapewnieniu im możliwości zaspokajania potrzeb w pobliżu miejsca zamieszkania oraz stymulowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jednocześnie Plan mobilności odpowiada na specyficzne wyzwania rozwoju obszaru związane ze stałym przyrostem liczby mieszkańców oraz powierzchni mieszkalnych, a także z potrzebą koordynacji rozwoju przestrzennego i rozwoju transportu.

W swojej hierarchii celów Plan mobilności promuje i koordynuje szereg „miękkich” oraz „twardych” działań, które mają sprzyjać dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu, zapewnieniu mobilności, a także ochronie mieszkańców przed szkodliwym oddziaływaniem transportu. Cele te są realizowane w oparciu o z wieloletnie doświadczenia gmin w zakresie diagnozowania potrzeb transportowych mieszkańców oraz poszanowanie zróżnicowania gmin pod względem potrzeb i możliwości.

Plan odnosi się do ogółu działań w zakresie zrównoważonego transportu planowanych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanych przez różne ograny administracji rządowej i samorządowej – pod warunkiem ponadlokalnego znaczenia tych działań.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem wraz z załącznikami:

Plan mobilności WOF

Załącznik 1 Diagnoza system transportowy i uwarunkowania społeczno-środowiskowe v2

Załącznik 2 Analizy statystyczne

Załącznik 3 Analiza dokumentów strategicznych v2

Załącznik 4 Spis dokumentów publikacji i materiałów źródłowych

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+