Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Ogłoszenie o naborze nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-105/23

25 kwi 2023 |

Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-105/23, którego celem jest podniesienia u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwoju indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wnioski można składać: od dnia 08.05.2023 r. od godz. 00:00, do dnia 16.05.2023 r. do godz. 15:00.

Kto może przystąpić do konkursu?

– organ prowadzący szkoły objęte wsparciem
lub

– podmiot posiadający co najmniej 3- letnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym. Doświadczenie, którym legitymuje się wnioskodawca, musi pochodzić z okresu maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jakie jest dofinansowanie projektów?

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych  w projekcie wynosi 90%.

Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN.

Na co możesz uzyskać dofinansowanie?

1) Kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

2) Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

3) Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych.

4) Prowadzenie efektywnej edukacji włączającej oraz procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością, a także bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych

Więcej informacji oraz regulamin znajdują się na stronie Fundusze dla Mazowsza.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+