Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Nowe żłobki w metropolii warszawskiej – umowy podpisane

15 lip 2019 |

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie opublikował bazę umów zawartych w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18. Zawiera ona dane 11 instytucji, które otrzymały dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na terenie metropolii warszawskiej. Będą one wdrażać projekty o wartości ponad 26,5 mln złotych. 

Na rozstrzygnięcie konkursu z 2018 r. czekali wszyscy zainteresowani, szczególnie projektodawcy, dla których moment rozstrzygnięcia konkursu oznacza zorganizowanie najbardziej istotnej fazy realizacji projektów. Swoje żłobki otworzą  na terenie Warszawy: na Bemowie (36 miejsc), Białołęce (82), Targówku (16), Mokotowie (16), Ursynowie (150), Ursusie(120), Wesołej (75) oraz w Pruszkowie (40), Ząbkach (32) i Międzyborowie (15).

CO DALEJ Z BENEFICJENTAMI

Otwarcie żłobka, klubu dziecięcego, czy miejsc opieki u opiekuna dziennego wiąże się z wieloma wyzwaniami, głównie pod względem organizacyjnym. Faza przygotowawcza na którą składają się: przygotowanie placu zabaw, adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia nie będą mogły przekroczyć 6 miesięcy od momentu podpisania umowy. Jej powodzenie będzie miało bezpośredni wpływ na dalszą fazę realizacji projektu, ponieważ każdy nowoutworzony żłobek, czy klub będzie musiał spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Pozytywne zakończenie tej fazy będzie stanowić punkt wyjścia dla właściwego działania placówki. Zatrudnienie kadry, organizacja pracy, opracowanie statutu, czy zarejestrowanie placówki to tylko niektóre z nich. Ich realizacja przybliży beneficjenta do ostatecznej fazy realizacji projektu tj. przyjęcia dzieci do żłobka, czy klubu.

CO DALEJ Z RODZICAMI

Rodzice maluchów powinni trzymać rękę na pulsie już teraz, czyli na etapie upublicznienia listy umów. Kontakt z beneficjentem to podstawowy krok do zapewniania miejsca dla dziecka. Istotą uczestnictwa
w projekcie będzie zgłoszenie chęci udziału w projekcie i pozytywne przejście rekrutacji. Do projektu rekrutowani będą rodzice i opiekunowie dzieci, zarówno pracujący (w tym przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim) jak i bezrobotni, czy bierni zawodowo (w tym na urlopie wychowawczym).

Uczestnictwo w projekcie oznaczać będzie dla nich powrót do pracy i powierzenie opieki nad maluchem placówce, która zapewni mu kompleksową opiekę.

Do  pobrania: baza umów 8.3.2.18 aktualna na dzień 05.07.2019

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+