Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.3.2

31 lip 2018 |

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA. 08.03.02-IP.02-14-001/18 w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski: od dnia 31.08.2018 r. od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski: do dnia 21.09.2018 r. do godz. 15.59

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są  projekty dotyczące poprawy dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi, co w konsekwencji ma się przełożyć na umożliwienie powrotu do zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Więcej informacji: http://rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl/web/rpo-wup-warszawa/-/7552460-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-8-3-2

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+