Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Nabór wniosków 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT został wydłużony

15 mar 2016 |

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż w ramach konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-014/16 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 został wydłużony nabór wniosków do dnia 30 marca br. Ponadto z uwagi na wydłużenie naboru, zostały dopasowane terminy oceny formalnej oraz merytorycznej.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne na
http://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/konkurs-10-1-2-edukacja-ogolna-w-ramach-zit-zostal-wydluzony.html

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+