Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Nabór projektów o wysokim potencjale integracyjnym na poziomie obszaru metropolitalnego

06 mar 2015 |

Polityka spójności 2014 – 2020 otwiera przed samorządami nowe możliwości dotyczące finansowania zintegrowanych projektów partnerskich realizowanych w zdefiniowanych obszarach funkcjonalnych. Jednym z takich obszarów funkcjonalnych jest Obszar Metropolitalny Warszawy (OMW) obejmujący 72 Jednostki Samorządu Terytorialnego. Wykorzystanie istniejącego potencjału współpracy umożliwi realizację projektów ponad granicami administracyjnymi w ślad za zdiagnozowanymi problemami.

Ponizej prezentujemy narzędzie służące do przygotowania skróconego opisu planowanych przez daną jednostkę (np. samorząd, organizację pozarządową) działań/przedsięwzięć/projektów, które mają wysoki potencjał integracyjny na poziomie obszaru metropolitalnego. Opis planowanych przedsięwzięć powinien dotyczyć wybranych, maksymalnie pięciu projektów, które w opinii danego samorządu są najistotniejsze dla rozwoju danej jednostki. Na podstawie zebranych fiszek tworzone będą zarysy projektów zintegrowanych/pakietów projektów do realizacji w wymiarze OMW.

Narzędzie do opisu projektów: Formularz
Wypełnione formularze proszę odsyłać na adres: kozimek@deloitteCE.com
Nabór formularzy zakończy się  13 marca br.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+