Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Minister Rozwoju udzielił desygnacji m.st. Warszawie jako IP ds. ZIT

04 mar 2016 |

w dniu 1 marca 2016 r. Minister Rozwoju udzielił desygnacji instytucjom systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w tym Miastu Stołecznemu Warszawie jako Instytucji Pośredniczącej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 Desygnacja została udzielona w oparciu o Sprawozdanie końcowe niezależnego podmiotu audytowego na podstawie art. 124 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczące RPO WM 2014-2020 będącego produktem badania przeprowadzonego przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej pełniącego rolę Instytucji Audytowej w ramach systemu wdrażania Umowy Partnerstwa.

Podstawową konsekwencją uzyskania desygnacji przez instytucje RPO WM 2014-2020 jest możliwość zgłaszania do Komisji Europejskiej do refundacji wydatków poniesionych przez Beneficjentów Programu.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+