Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Metropolia warszawska nie zwalnia tempa: chcemy utrzymać pozycję najszybciej rozwijającego się regionu Europy

09 lis 2017 |

W Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN” spotkali się burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele rad miast, gmin i powiatów współtworzących Obszar Metropolitalny Warszawy. Dyskutowano o dotychczasowej współpracy, sukcesach i wyzwaniach na przyszłość. Trzonem przyszłej współpracy w ramach metropolii warszawskiej 2.0 będzie poszerzanie zakresu wspólnych działań, a także ich zasięgu.

Maciej Fijałkowski, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Urząd m.st. Warszawy

Maciej Fijałkowski, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Urząd m.st. Warszawy

Podział województwa mazowieckiego na dwie odrębne jednostki statystyczne NUTS 2, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2018 r., traktujemy  jako szansę na zwiększenie zasięgu oddziaływania metropolii i włączenie kolejnych samorządów w nasze działania. Jesteśmy przekonani, że doświadczenia zdobyte podczas dotychczasowej współpracy pozwolą nam stworzyć doskonałe podstawy mechanizmów integracji w perspektywie 2020+ – mówi Maciej Fijałkowski, dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju. Wspólnie musimy określić cele rozwojowe, flagowe projekty, ramy współpracy, sposób koordynacji działań – dodaje.

Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

 

Podczas spotkania podkreślano, że tworzenie wspólnych inicjatyw wymaga i stale będzie wymagało od samorządów metropolii warszawskiej dążenia do uzyskania kompromisu dla osiągnięcia wspólnego dobra. Jednym z najważniejszych aspektów tych działań jest traktowanie sukcesu całego obszaru metropolitalnego jako efektu pracy każdej z tworzących go gmin.

#MetropoliaDziała „Zgodnie z danymi za ostatnie 10 lat opublikowanymi przez Unię Europejską Warszawa wraz z całą metropolią była najszybciej rozwijającym się regionem metropolitalnym Europy. W ostatniej dekadzie, gdy w Pradze odnotowano wzrost PKB na poziomie 12%, w Budapeszcie – 18%, Warszawa osiągnęła 57%. Tak dynamiczny rozwój nie byłby możliwy, gdyby nie aktywne zaangażowanie samorządów współtworzących metropolię w realizację zintegrowanych działań i przedsięwzięć. W 2007 r. wprowadziliśmy Wspólny Bilet, z którego korzysta coraz więcej pasażerów – na przestrzeni ostatnich kilku lat ich liczba wzrosła o 20%. Dziś w systemie transportu metropolitalnego mamy 33 gminy. W 2014 r. Warszawa razem z 39 gminami zawarła porozumienie o współpracy metropolitalnej, które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym naszych lokalnych wspólnot. Duże znaczenie dla budowania współpracy ma specjalna pula unijnych pieniędzy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w ramach której realizowane są projekty wspierające transport niskoemisyjny, edukację czy rozwój gospodarczy.

Video transmisja z wydarzenia: https://www.facebook.com/ZdecydujmyOWarszawie/videos/1749501975063099/

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+