Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Lista wniosków skierowanych do negocjacji w ramach konkursu RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20

15 gru 2020 |

Poniżej zamieszczamy Listę wniosków, które pozytywnie przeszły etap oceny merytorycznej, w tym wniosków skierowanych do negocjacji w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20 dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe” Poddziałania 10.3.3 „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT” RPO WM 2014-2020

Lista wniosków skierowanych do negocjacji w ramach KOP

Więcej informacji o konkursie znajduje się na poniższej stronie internetowej

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/dzialanie-10-3-doskonalenie-zawodowe-poddzialanie-10-3-3-doradztwo-edukacyjno-zawodowe-w-ramach-zit-nr-rpma-10-03-03-ip-01-14-096-20/ 

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+