Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Lista wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej-Poddziałanie 8.3.2

09 lis 2016 |

W związku z zakończeniem oceny formalnej Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zamieszcza listę wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej w ramach Posiedzenia Komisji Oceny Projektów Konkursowych Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, RPO WM 2014-2020:
12_Lista wniosków po ocenie formalnej

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem oceny merytorycznej Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Osi priorytetowej VIII dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT RPO WM 2014-2020:
harmonogram_oceny_merytorycznej 8 3 2

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+