Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Lista wniosków skierowanych do negocjacji – konkurs nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 Edukacja ogólna w ramach ZIT

09 kwi 2020 |

Zachęcamy do zapoznania się z listą projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną  w ramach I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT” RPO WM 2014-2020.

Lista wniosków skierowanych do negocjacji w ramach posiedzenia KOP

UWAGA: Wnioski na liście zostały ułożone kolejno według przyporządkowanego numeru wniosku (kolejność nie wynika z liczby uzyskanych punktów). IOK zastrzega, że negocjacje zostaną przeprowadzone wyłącznie do kwoty dostępnej alokacji w konkursie, co oznacza, że nie będą prowadzone z wszystkimi Wnioskodawcami z niniejszej listy.

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej:

X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19

 

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+