Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy

31 mar 2015 |

Mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska nauki i biznesu Obszaru Metropolitalnego Warszawy brali udział w konsultacjach on-line dokumentu Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030. Na etapie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęło 305 uwag. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem podsumowującym proces: Rap z konsultacji społecznych 2015_05_15

Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 zostanie zaprezentowana w sierpniu 2015, podczas konferencji zamykającej projekt Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy-PROM, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Głównym celem opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 jest wskazanie pożądanych kierunków rozwoju tj. wypracowanie wspólnej misji i wizji obszaru oraz wskazanie strategicznych kierunków działań, które umożliwią ich realizację. Dokument stanowić będzie narzędzie do planowania strategicznego  oraz upowszechniania wiedzy o działaniach podejmowanych w ramach Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

 

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+