Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Konkursy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

03 mar 2017 |

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkursy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

1. Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji, Konkurs nr POIS.01.06.02-IW.03-00-K02/17

Na co można otrzymać dofinansowanie?

a)     budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji;
b)     wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy
c)      budowy sieci ciepłowniczych ;budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiających wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich instalacjach.

– termin składania wniosków od 28.02.2017 r. do 28.04.2017 r.

– ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 125 mln zł

– wnioski mogą składać: przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140), jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431), podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115), spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).Z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są projekty, które mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków właściwego Regionalnego Programu Operacyjnego w okresie od ogłoszenia niniejszego konkursu do zakończenia naboru.

– regulamin oraz inne informacje szczegółowe dostępne na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nabory/16-promowanie-wykorzystywania-wysokosprawnej-kogeneracji-ciepla-i-energii-elektrycznej-w-oparciu-o-zapotrzebowanie-na-cieplo-uzytkowe-162-sieci-cieplownicze-i-chlodnicze-dla-zrodel-wysokosprawnej-kogeneracji-konkurs-ii/

2. Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu,  Konkurs nrPOIS.01.05.00-IW.03-00-K02/17 -Na co można otrzymać dofinansowanie?

a)    przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
b)    budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych[1], skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
c)    budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;
d)    podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

– termin składnia wniosków 28.02.2017 r. do 28.04.2017 r.

– ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 100 mln zł dla projektów, w których co najmniej 30 % całkowitej redukcji emisji pyłów w projekcie będzie pochodzić z zastępowania indywidualnych źródeł ciepła poprzez wykorzystywanie ciepła systemowego z efektywnych systemów ciepłowniczych), 47 mln zł dla pozostałych projektów.

– wnioski mogą składać:przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140), jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431), podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115), spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140) .Z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są projekty, które mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków właściwego Regionalnego Programu Operacyjnego w okresie od ogłoszenia niniejszego konkursu do zakończenia naboru.

– regulamin oraz inne informacje szczegółowe dostępne na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nabory/15-efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu-konkurs-ii/

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+