Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 – lista projektów wybranych do dofinansowania

12 sty 2018 |

Zachęcamy do zapoznania się z listą projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania,ocenionych w ramach Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 dla Osi priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, RPO WM 2014-2020.

Lista projektów jest dostępna tu: lista projektów

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+