Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Konkurs P+R – sposób oceny kryterium merytorycznego szczegółowego nr 4 – przypomnienie

28 lip 2016 |

Informujemy, że IP ZIT przygotowała na potrzeby aplikowania w ramach naboru nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-011/16 informację dotyczącą sposobu oceny kryterium merytorycznego szczegółowego nr 4 Standard techniczny parkingu (-ów) w ramach projektu: Zgodnie z brzmieniem kryterium merytorycznego szczegółowego (nr 4), Wnioskodawcy będą mogli otrzymać dodatkowe punkty za zawarcie w projektach parkingów elementów standardu technicznego. Elementy te określono w dokumencie „Analiza możliwości rozwoju systemów parkingów „Parkuj i Jedź” dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023. Poniżej wymieniono elementy, które będą liczone w ramach schematu opisanego w kolumnie „Punktacja”: 1. 8 pkt – parking zawiera co najmniej 3 elementy standardu, 2. 4 pkt – parking zawiera 2 elementy standardu, 3. 2 pkt – parking zawiera 1 element standardu, 4. 0 pkt – brak informacji w tym zakresie dla co najmniej jednego parkingu w ramach projektu lub niespełnienie nw. warunków.

  1. Ogrodzenie
  2. Zadaszenie nad miejscami parkingowymi dla rowerów
  3. Monitoring/dozór ochrony
  4. Oświetlenie
  5. System ewidencji parkujących samochodów
  6. Węzeł sanitarny
  7. System informacji o wolnych miejscach parkingowych
  8. Punkt ładowania samochodów elektrycznych lub rowerów elektrycznych
  9. System dynamicznej informacji pasażerskiej
  10. Biletomat

Elementy standardu technicznego liczone są oddzielnie dla każdego z obiektów w ramach projektu. Jeśli projekt Wnioskodawcy zawiera więcej niż jeden parking do oceny przyjmuje się obiekt o najmniejszej liczbie elementów standardu technicznego.   Materiał do pobrania: Komunikat dla wnioskodawców 

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się pod adresem: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-2-mobilnosc-miejska-w-ramach-zit-typ-projektow-rozwoj-zrownowazonej-multimodalnej-mobilnosci-miejskiej-zit-parkingi-parkuj-i-jedz.html

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+