Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Komunikat dotyczący zmiany oraz dodania wzorów załączników wymaganych na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20 w ramach RPO WM 2014-2020

27 sie 2020 |

Komunikat dotyczący zmiany oraz dodania wzorów załączników wymaganych na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20 w ramach RPO WM 2014-2020

Uprzejmie informujemy o zmianie wzoru załącznika – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 oraz o dodaniu nw. wzorów załączników do ogłoszenia o naborze wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20:

  • Oświadczenia beneficjenta o założeniu wyodrębnionego na potrzeby projektu rachunku bankowego,
  • Oświadczenia o aktualności danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu,
  • Oświadczenia o sposobie rozliczania projektu partnerskiego,
  • Umowy o partnerstwie.

Wprowadzona zmiana w zakresie załącznika – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014, dotyczy doprecyzowania zapisów oraz zmiany zakresu zbieranych danych niezbędnych do przetwarzania.

Załącznik – Oświadczenie o aktualności danych Załącznik – Oświadczenie o sposobie rozliczania projektu partnerskiego Załącznik – Oświadczenie o założeniu wyodrębnionego rachunku bankowego Załącznik – Wnioski o nadanie-zmianę-wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 Załącznik – Wzór umowy o partnerstwie

Więcej informacji na temat konkursu jest dostępne na stronie internetowej:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-3-2-ulatwianie-powrotu-do-aktywnosci-zawodowej-rpo-wm-na-lata-2014-2020-konkurs-zamkniety-nr-rpma-08-03-02-ip-02-14-001-20/

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+