Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Aplikowanie o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

21 lip 2014 |

W związku z prowadzonymi pracami nad dokumentem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ uprzejmie prosimy komórki/jednostki organizacyjne i spółki miejskie zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 o przesłanie propozycji projektów w ramach Priorytetu inwestycyjnego 4.3 Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2, Priorytetu inwestycyjnego 4.5 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym zmniejszenie uciążliwości transportu w mieście, Priorytetu inwestycyjnego 7.4 – Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu.

Projekty muszą być przesłane w formie wypełnionej fiszki do dnia 1 sierpnia na adres Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa.

fiszka projektowa POIS

Brak umieszczenia planowanych projektów w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. może skutkować brakiem możliwości otrzymania dofinansowania w ramach systemu Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+