Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym

20 lip 2017 |

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanym harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym.

Zgodnie z harmonogramem konkursy ZIT będą ogłaszane w następujących terminach:  

listopad 2017 r.: Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, Informatyzacja służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego  

listopad 2017 r.: Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

UWAGA: Konkursy uzależnione są od wejścia w życie nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. „ustawa wdrożeniowa”)

Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej: https://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/harmonogram-naborow-wnioskow-w-ramach-rpo-wm-2014-2020-na-2017-rok.html

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+