Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-011/16

25 Oct 2016 |

Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-011/16 w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Typ projektów: Parkingi „Parkuj i Jedź”. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej z puli 14 złożonych wniosków, pozytywną ocenę formalną otrzymało 13 wniosków. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym kierowane są do II etapu oceny wniosków, tj. oceny merytorycznej. Link do strony konkursu: http://funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-2-mobilnosc-miejska-w-ramach-zit-typ-projektow-rozwoj-zrownowazonej-multimodalnej-mobilnosci-miejskiej-zit-parkingi-parkuj-i-jedz.html

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+