Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Harmonogram oceny formalnej dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16

07 Oct 2016 |
Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem oceny formalnej Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Osi priorytetowej VIII  dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności

zawodowej w ramach ZIT RPO WM 2014-2020
http://www.funduszedlamazowsza.eu/g2/oryginal/2016_10/harmonogram-oceny-formalnej-04-10-2016.pdf
Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+