Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Dotacje unijne dla metropolii warszawskiej

04 lip 2016 |

Budowa ścieżek rowerowych, parkingów „Parkuj i Jedź” oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych pod działalność małych i średnich przedsiębiorstw to działania, na które Warszawa i 39 okolicznych gmin mogą pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  • Do 18 lipca 2016 r. trwa nabór projektów na uporządkowanie i przygotowanie wybranych terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców z ogólną pulą środków na dofinansowanie w kwocie 21,4 mln zł. W ramach konkursu wspierane będą działania dotyczące uzbrojenia terenów inwestycyjnych w media, a także budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego związanego bezpośrednio z ich obsługą czy też zagospodarowanie otoczenia.
  • Do 29 lipca 2016 r. trwa nabór projektów dotyczących budowy i przebudowy sieci dróg rowerowych z ogólną pulą środków na dofinansowanie w kwocie 185,9 mln zł.
    W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte działania zakładające budowę, przebudowę lub wytyczenie wydzielonych dróg dla rowerów.
  • Do 29 lipca 2016 r. trwa nabór projektów dotyczących budowy i przebudowy parkingów „Parkuj i Jedź” z ogólną pulą środków na dofinansowanie w kwocie 64,9 mln zł.
    Konkurs zakłada dofinansowanie projektów na budowę i przebudowę węzłów (centrów) przesiadkowych oraz systemów „Parkuj i Jedź”. Dofinansowanie można otrzymać również na przystosowanie istniejących parkingów do funkcji „Parkuj i Jedź”.

Samorządy metropolii warszawskiej i podmioty, które działają na ich obszarze będą mogły już w sierpniu 2016 r. starać się także o dotacje dla najmłodszych.

W ramach planowanego konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinasowania na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna. Realizacja projektów umożliwi m.in. powrót do pracy osobom po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3. Przewidziana ogólna pula środków na dofinansowanie wynosi ponad 18 mln .

 

Więcej informacji znajduje się na stronach: www.omw.um.warszawa.plwww.funduszedlamazowsza.eu

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+