Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Gminy wchodzące w skład ZIT Metropolia warszawska wg podziału statystycznego NUTS2

Baza zawartych umów w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20

14 lip 2021 |

Poniżej zamieszczony został plik: Baza zawartych umów w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20, w ramach Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.2 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” RPO WM na lata 2014-2020, aktualnej na dzień 13 lipca 2021 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA

Skontaktuj się z nami

Chwilowo jesteśmy offline. Zostaw wiadomość, odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Witamy! Rozpocznij rozmowę

Wciśnij ENTER by wysłać wiadomość
Google+